Tilbake til UBs styre
 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE


 

Det innkalles med dette til møte i Universitetsbibliotekets styre

 

TID:

Torsdag 2. april 1998, kl. 09.00.

STED:

Bibliotekdirektørens kontor

 

Sakliste:

 

S 19/1998.

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE 09.03.1998.

 

S 20/1998.

ORIENTERINGSSAKER.

 

S 21/1998.

VIRKSOMHETSPLAN 1998 FOR UB.

 

S 22/1998.

 

 

ROMPROGRAM FOR HF-FAKULTETSBIBLIOTEK - OPPNEVNING AV KOMITÉ FOR Å VURDERE ORGANISERING/ PLASSERING AV TILVEKSTAVDELINGEN.

 

S 23/1998.

DISPONERING AV MIDLER TIL UTSTYR VED UB 1998.

 

S 24/1998.

EVENTUELT.

 

27.03.1998. Kari Garnes/JER

 


jens.reinton@ub.uib.no | 30.03.1998.