Tilbake til UBs styre

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE


Det innkalles med dette til møte i Universitetsbibliotekets styre

TID:

Mandag 9. mars 1998, kl. 09.00.

STED:

Bibliotekdirektørens kontor

Sakliste:

S 10/1998.

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE 15.01.1998.

 

Referatet er sendt ut tidligere.
S 11/1998.

ORIENTERINGSSAKER.
S 12/1998.

OPPNEVNING AV MEDLEMMER I FASTE UTVALG VED UB.
S 13/1998.

UB'S TJENESTER I LYS AV BUDSJETTSITUASJONEN 1998.

 

a) Plan for innsparinger på lønnsbudsjettet

 

b) Prising av tjenester
 

S 14/1998.

DISPONERING AV UB'S ANNUUM 1998.
S 15/1998.

UTLYSING AV STILLING SOM FØRSTEBETJENT VED TEKNISK AVDELING.
S 16/1998.

NY PARKERINGSORDNING VED UB.
S 17/1998.

ÅRSMELDING 1997 FOR UB.
S 18/1998.

EVENTUELT.

 

03.03.1998. Kari Garnes/JER.


jens.reinton@ub.uib.no | 05.03.1998.