Tilbake til UBs styre

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE


Det innkalles med dette til møte i Universitetsbibliotekets styre

TID:

Torsdag 15. januar 1998, kl. 09.15.

STED:

Overbibliotekarens kontor

Sakliste:

S 01/1998.

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE 10.12.1997.

 

Referatet er sendt ut tidligere.

 

S 02/1998.

ORIENTERINGSSAKER.

 

Vedlegg/ettersendes.

 

S 03/1998.

OPPNEVNING AV MEDLEMMER I FASTE UTVALG VED UB.

 

Vedlegg/ettersendes.

 

S 04/1998.

UB'S TJENESTER I LYS AV BUDSJETTSITUASJONEN 1998.

 

Vedlegg/ettersendes.

 

S 05/1998.

DISPONERING AV UB'S ANNUUM 1998.

 

Vedlegg/ettersendes.

 

S 06/1998.

SØKNADER OM STØTTE TIL FAGLIGE REISER/DELTAKELSE I KURS O.L.

 

Vedlegg.

 

S 07/1998.

REVISJON AV STILLINGSSTRUKTURPLAN FOR UB.

 

Sakspapirer er sendt styremedlemmene tidligere.

 

S 08/1998.

DELTAKELSE PÅ BIBSYS-KURS. INTERNOPPLÆRING VED UB.

 

Ny sak.

 

S 09/1998.

EVENTUELT.

08.01.1998. Kari Garnes/JER.


jens.reinton@ub.uib.no | 06.02.1998.