Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Organisasjon : UBs råd
[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]


Universitetsbibliotekets råd

Medlemmer 1999 - 2001

  MEDLEM VARAMEDLEM
UBs REPRESENTANTER:
Fakultets- og universitetsbibl. Solveig Greve

Halvor Kongshavn

1. Regina Küfner Lein
2. Svenn Sivertssen
3. Dag Vaula
4. Kari Walde
Bibliotekarene Brita B. Hekland

Jørn W. Ruud

1. Kari Normo
2. Marit Kullerud
3. Eli Schilbred
4. Ketil Falck
Teknisk/adm. personale Bjørn A. Bagge

Torill Myking

1. Leif Magne Iversland
2. Rolf M. Svellingen
3. Anne G.S. Asserson
4. Marit Saksvik
FAKULTETSREPRESENTANTER:
Det samfunns- vitenskapelige fakultet Amanuensis Arnfinn Seim, Institutt for geografi

Førsteaman. Jan Oskar Engene, Inst. for sammenlikn. politikk

Det historisk-filosofiske fakultet Professor Gjert Kristoffersen, Nordisk institutt (til V 2000)
Professor Lars Boje Mortensen, IKRR (fra H 2000)

Professor Anna-Brita Stenström, Engelsk institutt

Det juridiske fakultet Professor Kåre Lilleholt, Rettsvitenskapelig seksjon

Stipendiat Tine Eidsvaag, Rettsvitenskapelig seksjon

Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet Professor Leiv K. Sydnes, Kjemisk institutt

Professor Wojtek Nemec, Geologisk institutt

Det medisinske fakultet Professor Anne E. Ljunggren, Seksjon for fysioterapivitenskap

Professor Thor Thorsen, Endokrinologisk seksjon

Det odontologiske fakultet Professor Nils Skaug, Odontologisk inst., Lab. for oral mikrobiologi

1.amanuensis Kristin Klock, Odontologisk inst., Samfunnsodontologi

Det psykologiske fakultet 1.amanuensis Bjørn. H. Johnsen, Inst. for klinisk psykologi

1.amanuensis Gerd Kvale,
Inst. for klinisk psykologi

STUDENTREPRESENTANTER:
Studentrådet (2001) Øyvind Neuman

Sveinung Helgesen

  Hallgeir Løland Torpe

Jørgen Julius Johansen