Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Organisasjon

[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]


Universitetsbibliotekets råd

UBs råd var i perioden 1988-2001 bibliotekets øverste organ og behandlet alle saker av prinsipiell eller stor betydning for virksomheten ved Universitetsbiblioteket i Bergen. Fra 2002 er rådet erstattet av et nytt styre med 8 medlemmer. Se Regler for styringsorganer ved Universitetsbiblioteket, gjeldende fra 01.01. 2002.


Rådets sammensetning (medlemmer) 1999-2001

Innkallinger og referater

2001
2000
1999
1998