Universitetsbiblioteket i Bergen

 

M傞E I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS R躍

中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中

 

Det innkalles med dette til m黂e i Universitetsbibliotekets r嶟

TID: Onsdag 12. desember 2001, kl. 13.30
STED: M黂erommet, 2. etasje, UB, H. Sheteligs pl. 7

 

Sakliste:

R 32/2001.

GODKJENNING AV REFERAT FRA M傞E I UBs R躍 09.11. 2001 

  Referatet er sendt ut tidligere.

 

R 33/2001. ORIENTERINGSSAKER
  Oversikt av 06.12. 2001.

 

R 34/2001. 

S陯NAD OM FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSARBEID INNENFOR RAMMEN AV VANLIG ARBEIDSTID I 2002 FAKULTETSBIBLIOTEKAR OLAV AAS

 

Saksforelegg av 05.12. 2001.

 

R 35/2001.

UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR VED DET PSYKOLOGISKE FAKULTETSBIBLIOTEK.
OPPNEVNING AV BED靪MELSESKOMITE.

 

Saksforelegg av 07.12. 2001.

 

R 36/2001. 

TIDSPUNKT FOR F傕STE M傞E I UBs STYRE V霹EN 2002

 

Forslag til vedtak: F鷨ste m黂e i UBs nye styre holdes torsdag 31. januar 2002,
kl. 09.00.

 

R 37/2001. 

FORSLAG TIL STRATEGISK PLAN 2002-2006 FOR UB

 

Saksforelegg av 06.12. 2001.
Revidert utgave av strategiplanutvalgets forslag til ny strategiplan
Leiv K. Sydnes forslag til ny strategiplan

 

R 38/2001. 

BUDSJETT 2002.  FORDELING AV BEVILGNINGER TIL UB

 

Saksforelegg av 11.12. 2001.

 

R 39/2001. 

EVENTUELT

Det tas sikte p avvikle m黂et innenfor en tidsramme p 2 timer.

Forfall meldes til Universitetsbiblioteket, administrasjonen, tlf. (55 5)8 25 02 eller (55 5)8 25 00, eller pr. e-post til adm@ub.uib.no. I tillegg m representanter som har forfall selv gi melding til sin vararepresentant om m黂e. Sakspapirer sendes b嶟e til de faste representantene og til vararepresentantene.

Eventuelle ytterligere saker/sakspapirer vil bli ettersendt.

 

 05.12. 2001.  Kari Garnes/JER

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.