Universitetsbiblioteket i Bergen

 

M傞E I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS R躍

中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中

 

Det innkalles med dette til m黂e i Universitetsbibliotekets r嶟

TID: Fredag 9. november 2001, kl. 09.00
STED: M黂erommet, 2. etasje, UB, H. Sheteligs pl. 7

 

Sakliste:

R 26/2001.

GODKJENNING AV REFERAT FRA M傞E I UBs R躍 27.09. 2001 

  Referatet er sendt ut tidligere.

 

R 27/2001. ORIENTERINGSSAKER
  Oversikt av 02.11. 2001.

 

R 28/2001. S陯NAD OM OPPRYKK TIL F傕STEBIBLIOTEKAR JAN OLAV GATLAND.  OPPNEVNING AV BED靪MELSESKOMITE
  Saksforelegg av 02.11. 2001.

 

R 29/2001.

FORSLAG OM ENDRINGER I LOV OM UNIVERSITETER OG H陼SKOLER - H傕ING

  Saksforelegg av 06.11.01
Brev fra Universitetsdirekt鷨en av 17.09.01
Brev fra Universitetsdirekt鷨en av 05.10.01
Utkast til endringer i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og h鷤skoler
Referat fra m黂e i SAMU 01.11.01

 

R 30/2001. FORSLAG TIL STRATEGISK PLAN 2002-2006 FOR UB
  Saksforelegg av 02.11. 2001.
Strategisk plan 2002-2006 for UB - oversendelsesbrev
Strategisk plan 2002-2006 for UB - forslag
Strategisk plan 2002-2006 for UB/vedlegg - forslag

 

R 31/2001. EVENTUELT

 

Det tas sikte p avvikle m黂et innenfor en tidsramme p 2 timer.

Forfall meldes til Universitetsbiblioteket, administrasjonen, tlf. (55 5)8 25 02 eller (55 5)8 25 00, eller pr. e-post til adm@ub.uib.no. I tillegg m representanter som har forfall selv gi melding til sin vararepresentant om m黂e. Sakspapirer sendes b嶟e til de faste representantene og til vararepresentantene.

 

02.11. 2001. Kari Garnes/JER

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.