Universitetsbiblioteket i Bergen

 

SAKER TIL UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS R躍

中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中

 

I henhold til tidligere vedtatt m黂eplan skal det holdes m黂e i Universitetsbibliotekets r嶟 torsdag 7. juni 2001. Det foreligger pr. i dag noen saker som etter bibliotekdirekt鷨ens vurdering er av en slik art det ikke er n鷣vendig innkalle til eget m黂e for behandle dem. Det foresl廛 i stedet at sakene avgj鷨es av r嶟et p omgang. Dersom noen av r嶟smedlemmene mener det likevel b鷨 holdes m黂e for behandle disse sakene, ber vi om f melding om dette s snart som mulig og senest innen tirsdag 5. juni 2001. Forutsatt at det ikke kommer krav om eget m黂e for behandle de vedlagte sakene, ber vi om f eventuelle merknader til bibliotekdirekt鷨ens forslag til vedtak i disse sakene innen torsdag 7. juni 2001. Dersom det ikke kommer merknader til de utsendte forslagene til vedtak innen denne fristen, anses de som vedtatt.

 

Sakliste:

 

R 13/2001.

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE R躍SM傞E 21.02. 2001


Referatet
er sendt ut tidligere.

 

 

R 14/2001.

ORIENTERINGSSAKER

 


Oversikt av 01.06. 2001.

 

 

R 15/2001. 

M傞EPLAN FOR UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS R躍 H傔TEN 2001

 


Forslag til vedtak:

Det fastsettes f鷲gende m黂eplan for Universitetsbibliotekets r嶟 i h鷭tsemesteret 2001:

          Torsdag 27. september 2001, kl. 09.00
          Torsdag 13. desember  2001, kl. 09.00

 

 

R 16/2001.

FAKULTETSBIBLIOTEKAR VED DET PSYKOLOGISKE FAKULTETSBIBLIOTEK.

TILSETTING.

 


Saksforelegg av 01.06. 2001.

 

 

R 17/2001. 

FERIEFULLMAKT TIL BIBLIOTEKDIREKT傕EN 

 


Forslag til vedtak:

 Bibliotekdirekt鷨en f緳 feriefullmakt fra 20.06. til 20.08. 2001.

 

 

R 18/2001. 

EVENTUELT

 

 

01.06. 2001.  Kari Garnes/JER

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.