Universitetsbiblioteket i Bergen

 

M傞E I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS R躍

中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中

 

Det innkalles med dette til m黂e i Universitetsbibliotekets r嶟

TID: Onsdag 21. februar 2001, kl. 09.00
STED: M黂erommet, 2. etasje, UB, H. Sheteligs pl. 7

 

Sakliste:

R 01/2001. GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE R躍SM傞E 14.12. 2000
  Referatet er sendt ut tidligere.

 

R 02/2001. ORIENTERINGSSAKER
  Oversikt av 15.02. 2001.

 

R 03/2001. VALG AV STUDENTREPRESENTANT TIL UBs STYRE

 

R 04/2001.

S陯NAD OM OPPRYKK TIL F傕STEBIBLIOTEKAR MAYA THEE.
OPPNEVNING AV BED靪MELSESKOMITE

  Saksforelegg av 14.02. 2001.

 

R 05/2001. S陯NAD OM FAGLIG PERMISJON I 2 M鐲EDER FAKULTETS-
BIBLIOTEKAR HALVOR KONGSHAVN
  Saksforelegg av 14.02. 2001.

 

R 06/2001. UTLYSING AV LEDIG STILLING SOM FAKULTETSBIBLIOTEKAR VED DET PSYKOLOGISKE FAKULTETSBIBLIOTEK
  Saksforelegg av 16.02. 2001.

 

R 07/2001. STRATEGIPLAN FOR UB 2002-2006 - OPPNEVNING AV UTVALG
  Saksforelegg av 14.02. 2001.

 

R 08/2001. ENDRINGER I UNIVERSITETETS VALGREGLEMENT - H傕ING
  Saksforelegg av 16.02. 2001.
Innstillingen "V緳t valg" fra en komit nedsatt av rektor og universitetsdirekt鷨 for
vurdere behovet for endringer i universitetets valgreglement basert p erfaringene fra
valgene h鷭ten 1998 er tilgjengelig her.

 

R 09/2001. KRITERIER FOR FORDELING AV UBs LITTERATURMIDLER P FAKULTETER/FAGOMR躍ER
  Saksforelegg av 15.02. 2001.

 

R 10/2001. VIDEREFORDELING AV UBs LITTERATURMIDLER P FAKULTETER/FAGOMR躍ER 2001
  Saksforelegg av 15.02. 2001.

 

R 11/2001. EVENTUELT

 

Det tas sikte p avvikle m黂et innenfor en tidsramme p 2 timer.

Forfall meldes til Universitetsbiblioteket, administrasjonen, tlf. (55 5)8 25 02 eller (55 5)8 25 00, eller pr. e-post til adm@ub.uib.no. I tillegg m representanter som har forfall selv gi melding til sin vararepresentant om m黂e. Sakspapirer sendes b嶟e til de faste representantene og til vararepresentantene.

 

15.02. 2001. Kari Garnes/JER

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.