Universitetsbiblioteket i Bergen

 

UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD

SAK R 35/2001 

 

UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR VED DET PSYKOLOGISKE FAKULTETSBIBLIOTEK.
OPPNEVNING AV BEDØMMELSESKOMITE.

Det har vært utlyst en stilling som universitetsbibliotekar ved Det psykologiske fakultetsbibliotek, med søknadsfrist 15.11.2001. Ved søknadsfristens utløp hadde det meldt seg 9 søkere til den ledige stillingen.

Bibliotekdirektøren foreslår at det oppnevnes en bedømmelseskomité med følgende medlemmer for å vurdere søkerne og utarbeide forslag til innstilling til den ledige stillingen:

Førsteamanuensis Wibecke Brun, Institutt for samfunnspsykologi, UiB
Professor Bjørn Helge Johnsen, Institutt for klinisk pedagogikk, UiB
Fakultetsbibliotekar Anne Sissel Vedvik Tonning, Det psykologiske fak.bibliotek, UiB, leder

Meroffentlighet praktiseres ved tilsetting i denne typen stillinger ved Universitetsbiblioteket. Når bedømmelseskomiteens innstilling foreligger, vil denne bli sendt søkerne til orientering, med en frist for å komme med eventuelle merknader. 

 

07.12. 2001.   Kari Garnes/JER 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.