Universitetsbiblioteket i Bergen

 

UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD

SAK R 33/2001

 

 

ORIENTERINGSSAKER.

 

 

  a)

Avlevering, oppbevaring og distribusjon av dr.gradsavhandlinger ved Universitetet i Bergen.   Vedlegg: Notat fra bibliotekdirektøren.

 

  b)

Samarbeidsavtale mellom Universitetsbiblioteket i Makerere, Uganda, og Universitetsbiblioteket i Bergen.   Vedlegg.

 

  c)

Samarbeidsavtale mellom Chr. Michelsens Institutt (CMI) og Universitetsbiblioteket om bibliotektjenester for CMI

 

 

 

 

 06.12. 2001.   KG/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.