Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD 09.11. 2001

SAK R 28/2001

  

SØKNAD OM OPPRYKK TIL FØRSTEBIBLIOTEKAR – JAN OLAV GATLAND.
OPPNEVNING AV BEDØMMELSESKOMITE

Universitetsbibliotekar Jan Olav Gatland søker i brev av 02.10. 2001 om opprykk til førstestilling (førstebibliotekar). Jan Olav Gatland er fagreferent for kunsthistorie og teatervitenskap, og fungerer for tiden også som fagreferent for fransk, spansk og italiensk.

Forslag til vedtak:

Det oppnevnes en bedømmelseskomité med følgende medlemmer for å vurdere Jan Olav Gatlands søknad om opprykk til førstestilling (førstebibliotekar):

Avdelingsleder for spesialsamlingene Monica Aase, Gunneriusbiblioteket, UB i Trondheim
Professor Idar Stegane, Nordisk institutt, UiB
Fakultetsbibliotekar Halvor Kongshavn, Det juridiske fakultetsbibliotek, UB i Bergen

Halvor Kongshavn oppnevnes som leder for og koordinator av komiteens arbeid.

 

   02.11. 2001.   Kari Garnes/JER.

   

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.