Universitetsbiblioteket i Bergen

 

UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD

SAK R 23/2001

 

 

UTLYSING AV LEDIG STILLING SOM UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR VED DET PSYKOLOGISKE FAKULTETSBIBLIOTEK

 

Universitetsbibliotekar Anne Sissel Vedvik Tonning sa opp sin stilling som universitetsbibliotekar med virkning fra 7. juni 2001 for å gå over i stilling som fakultetsbibliotekar.

Det er for tiden en rekke ledige stillinger ved UB. Fordeling av ledige ressurser og hvilke stillinger som skal lyses ut vil bli behandlet i organisasjonen i løpet av høsten 2001.

Bibliotekdirektøren vil likevel fremme utlysing av den ledige stillingen som universitetsbibliotekar ved Det psykologiske fakultetsbibliotek i dette møtet. På grunn av erfaringer med tidligere utlysinger innen dette fagområdet er det ikke aktuelt å lyse ut en halv stilling. UB har derfor valget mellom én eller ingen slike stillinger i tillegg til fakultetsbibliotekaren ved denne avdelingen. Det er bibliotekdirektørens vurdering at det er påkrevet å ha en stilling som universitetsbibliotekar knyttet til Det psykologiske fakultetsbibliotek på bakgrunn av de arbeidsoppgaver som skal ivaretas.

Bibliotekdirektøren fremmer følgende

forslag til vedtak:

Den ledige stillingen som universitetsbibliotekar lyses ut i henhold til vedlagte utlysingstekst og stillingsomtale.

 

18.09.01

MM/KG

   

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.