Universitetsbiblioteket i Bergen

 

UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD

SAK R 22/2001

 

 

UTLYSING AV LEDIG STILLING SOM FAKULTETSBIBLIOTEKAR VED DET HISTORISK-FILOSOFISKE FAKULTETSBIBLIOTEK

 

Fakultetsbibliotekar Astrid Utne har bedt om å få gå over i stilling som universitetsbibliotekar. Under forutsetning av at UBs råd godkjenner dette er det ledig stilling som fakultetsbibliotekar ved Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek.

 Bibliotekdirektøren fremmer følgende

 forslag til vedtak:

Den ledige stillingen som fakultetsbibliotekar lyses ut i henhold til vedlagte utlysingstekst og stillingsomtale.

 

18.09.01

MM/KG

   

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.