Universitetsbiblioteket i Bergen

 

UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD

SAK R 20/2001

 

 

ORIENTERINGSSAKER.

 

 

  a)

I forbindelse med prosjekt for evaluering av Universitetet i Bergen er en evalueringskomité på institusjonsbesøk i uke 38. UB var innkalt til samtale med komiteen 17.09. 2001. Fra UB deltok:

Rådets leder Leiv K. Sydnes

Bibliotekdirektør Kari Garnes

Fakultetsbibliotekar Tom Johnsen

Fakultetsbibliotekar Svenn Sivertssen

Kontorsjef Jens Evang Reinton

 

 

  b)

Nasjonalt utvalg for universitetsbibliotekene (NUUB) har hittil omfattet de fire universitetene og de fem vitenskapelige høgskolene i Norge. Universitets- og høgskolerådet har vedtatt å omorganisere utvalget og gi det nytt mandat. Det nye utvalget, Universitets- og høgskolerådets bibliotekutvalg, skal være et rådgivende organ for Universitets- og høgskolerådet, og skal bestå av representanter for universitetsbibliotekene, bibliotekene ved de vitenskapelige og de statlige høgskolene, samt for den administrative ledelse ved de respektive institusjonene. Det nye utvalget vil bli konstituert og ha sitt første møte 21.09. 2001.

Mandat og sammensetning for det nye utvalget er tilgjengelig på webadresse http://www.ub.uib.no/prosj/nuu/mandat.html

 

  c)

Det foreligger nå kvalitets-/resultatindikatorer for fag- og forskningsbibliotek, utarbeidet i et samarbeid mellom RBT/Riksbibliotektjenesten og RBTs referansegruppe for statistikk og styringsdata. Indikatorene er basert på internasjonalt arbeid med standarder, tilgjengelig dokumentasjon, norske og internasjonale erfaringer og innspill fra ulike norske fag- og forskningsbibliotek.

Kvalitets-/resultatindikatorene for fag- og forskningsbibliotek
er tilgjengelige på webadresse http://www.rbt.no/veiledning/uh-ind.pdf

 

 

 

19.09. 2001.   KG/JER.

   

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.