Universitetsbiblioteket i Bergen

 

UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD

SAK R 14/2001

 

 

ORIENTERINGSSAKER.

 

 

  a)

Jørgen Julius Johansen er oppnevnt som 2. vararepresentant for studentene i UBs råd for 2001.

  b)

UBs råd har på omgang vedtatt å oppnevne en bedømmelseskomité med følgende medlemmer for å vurdere søkerne og utarbeide forslag til innstilling til ledig stilling som fakultetsbibliotekar ved Det psykologiske fakultetsbibliotek:

Førsteamanuensis Wibecke Brun, Institutt for samfunnspsykologi, UiB
Førsteamanuensis Kjell Fossen, Institutt for praktisk pedagogikk, UiB
Fakultetsbibliotekar Tom Johnsen, Det samfunnsvitenskapelige. fak.bibliotek, UiB, leder

 

  c)

Nytt opplegg for betaling for kopitjenester mv. fra UB til interne brukere ved UiB ble satt i verk fra 15. mai 2001.

  d)

Det innføres merverdiavgift på tjenester fra 01.07. 2001. Det er foreløpig usikkert hvilke konsekvenser dette vil få for UB, men det er bl.a. avklart at det skal betales mva. på vitenskapelige tidsskrifter i elektronisk form, hvis man ikke abonnerer på samme tidsskrift i papirform. Det er også mulig at det må betales mva. av UBs utgifter til BIBSYS. Dette kan føre til betydelige merutgifter for UB.

 

 

01.06. 2001.   KG/JER.

   

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.