Universitetsbiblioteket i Bergen

 

UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD

SAK R 12/2001

  

FAKULTETSBIBLIOTEKAR VED DET PSYKOLOGISKE FAKULTETSBIBLIOTEK.

OPPNEVNING AV BEDØMMELSESKOMITE.

 

Det har vært utlyst en stilling som fakultetsbibliotekar ved Det psykologiske fakultetsbibliotek, med søknadsfrist 02.04.2001. Ved søknadsfristens utløp hadde det meldt seg 1 søker til den ledige stillingen.

 Bibliotekdirektøren foreslår at det oppnevnes en bedømmelseskomité med følgende medlemmer for å vurdere søkerne og utarbeide forslag til innstilling til den ledige stillingen:

Førsteamanuensis Wibecke Brun, Institutt for samfunnspsykologi, UiB

Førsteamanuensis Kjell Fossen, Institutt for praktisk pedagogikk, UiB

Fakultetsbibliotekar Tom Johnsen, Det samfunnsvitenskapelige fak.bibliotek, UiB, leder

Meroffentlighet praktiseres ved tilsetting i denne typen stillinger ved Universitetsbiblioteket. Når bedømmelseskomiteens innstilling foreligger, vil denne bli sendt søkerne til orientering, med en frist for å komme med eventuelle merknader.

 

04.05. 2001.   Kari Garnes/MM

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.