Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD 21.02. 2001

SAK R 05/2001

  

SØKNAD OM FAGLIG PERMISJON I 2 MÅNEDER - FAKULTETSBIBLIOTEKAR HALVOR KONGSHAVN

Fakultetsbibliotekar Halvor Kongshavn søker i brev av 05.01. 2001 om permisjon med lønn i to måneder fra ca. 10.05. til ca. 10.07. 2001 på grunnlag av at han har fått invitasjon til å arbeide og studere som Visiting Fellow ved Institute of Advanced Legal Studies (IALS), University of London, England.

Kongshavn har søkt om støtte til reise og opphold fra Meltzers høyskolefond. Søknaden om permisjon fra UB gjelder under forutsetning av at finansiering av reise og opphold går i orden.

Halvor Kongshavn har i sin tid ved Universitetsbiblioteket i Bergen utvist stor faglig aktivitet, har utgitt en rekke faglige publikasjoner, også på web, og har hele tiden holdt seg godt faglig oppdatert. Det oppholdet han nå søker om permisjon for, er et ledd i dette arbeidet. Et slikt opphold anses absolutt relevant for Kongshavns arbeid ved UB, og vil utvilsomt kunne gi godt faglig utbytte både for Kongshavn selv og for Universitetsbiblioteket. Bibliotekdirektøren anbefaler at Kongshavns søknad om permisjon innvilges under forutsetning av at finansiering av reise og opphold går i orden.

Forslag til vedtak:

Fakultetsbibliotekar Halvor Kongshavn innvilges permisjon med lønn i to måneder fra ca. 10.05. til ca. 10.07. 2001 på grunnlag av at han har fått invitasjon til å arbeide og studere som Visiting Fellow ved Institute of Advanced Legal Studies (IALS), University of London, England. Permisjonen innvilges under forutsetning av at finansiering av reise og opphold går i orden.

 

14.02. 2001.   KG/JER.

   

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.