Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD 21.02. 2001

SAK R 04/2001

  

SØKNAD OM OPPRYKK TIL FØRSTEBIBLIOTEKAR – MAYA THEE.
OPPNEVNING AV BEDØMMELSESKOMITE

 

Universitetsbibliotekar Maya Thee søker i brev av 12.12. 2000 om opprykk til førstestilling (førstebibliotekar). Maya Thee er for tiden fagreferent i amerikansk og engelsk litteraturvitenskap og i engelsk språkvitenskap. 

Forslag til vedtak:

Det oppnevnes en bedømmelseskomité med følgende medlemmer for å vurdere Maya Thees søknad om opprykk til førstestilling (førstebibliotekar):

Riksbibliotekar Kirsten Engelstad
Bibliotekdirektør Jan Erik Røed, Universitetsbiblioteket i Oslo
Førsteamanuensis Øyunn Hestetun, Engelsk institutt, UiB

Det foreslås at Riksbibliotekar Kirsten Engelstad oppnevnes som leder for komiteen.

  

14.02. 2001.   KG/JER.

   

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.