Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD 21.02. 2001

SAK R 02/2001

 

 

ORIENTERINGSSAKER.

 

 

 

  a)

Følgende er oppnevnt som studentrepresentanter i UBs råd for 2001:

   Faste representanter:    Øyvind Neuman
                                     
Hallgeir Løland Torpe

  Vararepresentant:         Sveinung Helgesen

  

  b)

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek har fått støtte fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet i 2001 med kr. 180.000 til kjøp av tidsskrifter.

 

  c)

Griegakademiets bibliotek måtte som kjent flytte ut av sine lokaler i Nygårdsgt. 6 i desember 2000. Biblioteket ble i løpet av januar 2001 flyttet Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek, Haakon Sheteligs plass 7, og ble åpnet  for publikum igjen 22.01. 2001.

 

  d)

Høringsuttalelse fra UB til innstillingen ”Organisering av elektronisk publisering ved UiB”. Vedlegg.

 

  e)

Det ble arrangert UB-dag (heldagsseminar) for alle UBs ansatte 24.01. 2001. Foredragsholdere på seminaret var 

  • professor Olga Dysthe, Program for læringsforskning, UiB
  • førsteamanuensis Jan Oldervoll, Historisk institutt, UiB.
  • avdelingsleder Knut L. Espelid, UB
  • professor Ole Didrik Lærum, Gades institutt, UiB
  • dr. philos Arild Haaland

 

 

 

 

15.02. 2001.   KG/JER.

   

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.