M傞E I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS R躍

中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中

 

Det innkalles med dette til m黂e i Universitetsbibliotekets r嶟

TID: Torsdag 14. desember 2000, kl. 09.00
STED: M黂erommet, 2. etasje, UB, H. Sheteligs pl. 7

 

Sakliste:

R 29/2000. GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE R躍SM傞E 25.09. 2000
  Referatet er sendt ut tidligere.

 

R 30/2000. ORIENTERINGSSAKER
  Oversikt av 07.12. 2000.

 

R 31/2000. MTEPLAN FOR UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS R躍 V霹EN 2001
  Saksforelegg av 07.12. 2000.

 

R 32/2000. S陯NAD OM FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSARBEID INNENFOR RAMMEN AV VANLIG ARBEIDSTID I 2001 FAKULTETSBIBLIOTEKAR OLAV AAS
  Saksforelegg av 07.12. 2000.

 

R 33/2000. STRATEGIPLAN FOR UB 2002-2006 - OPPNEVNING AV UTVALG
  Saksforelegg av 12.12. 2000.

 

R 34/2000. ORGANISERING AV UBs BILLEDSAMLING
  Saksforelegg av 12.12. 2000.

 

R 35/2000. PRISER FOR (KOPI)TJENESTER FOR INTERNE BRUKERE VED UB
  Saksforelegg av 11.12. 2000.

 

R 36/2000. BUDSJETT 2001. FORDELING AV BEVILGNINGER TIL  UB
  Saksforelegg av 12.12. 2000.

 

R 37/2000. EVENTUELT

 

Det tas sikte p avvikle m黂et innenfor en tidsramme p 2 timer.

Forfall meldes til Universitetsbiblioteket, administrasjonen, tlf. (55 5)8 25 02 eller (55 5)8 25 00, eller pr. e-post til adm@ub.uib.no. I tillegg m representanter som har forfall selv gi melding til sin vararepresentant om m黂e. Sakspapirer sendes b嶟e til de faste representantene og til vararepresentantene.

 

07.12. 2000. Kari Garnes/JER

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.