Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD

 

Det innkalles med dette til møte i Universitetsbibliotekets råd

TID:   Torsdag 24. august 2000, kl. 09.00
STED:   Møterommet, 2. etasje, UB, H. Sheteligs pl. 7

 

Sakliste:

R 18/2000.

  GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE RÅDSMØTE 13.06. 2000

    Referatet er sendt ut tidligere.

 

R 19/2000.
  ORIENTERINGSSAKER
     

 

R 20/2000.

  MØTEPLAN FOR UBs RÅD HØSTEN 2000

    Saksforelegg av 17.08. 2000.

 

R 21/2000.

  MJØSUTVALGETS INNSTILLING - HØRINGSUTTALELSE FRA UB

    Sakspapirer vil bli ettersendt.

 

R 22/2000.

  FORSLAG TIL NYE REGLER FOR STYRINGSORGANER VED UB

    Utsatt fra forrige rådsmøte. Sakspapirer er sendt ut tidligere.

 

R 23/2000.
  EVENTUELT

 

Det tas sikte på å avvikle møtet innenfor en tidsramme på 2 timer.

 

Forfall meldes til Universitetsbiblioteket, administrasjonen, tlf. (55 5)8 25 02 eller (55 5)8 25 00,
eller pr. e-post til adm@ub.uib.no

I tillegg må representanter som har forfall selv gi melding til sin vararepresentant om å møte.
Sakspapirer sendes både til de faste representantene og til vararepresentantene.

 

Eventuelle ytterligere saker/sakspapirer vil bli ettersendt.

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.