Tilbake til UBs råd

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD

いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい

Universitetsbibliotekar Solveig Greve, UB

Professor Gjert Kristoffersen, Nordisk institutt

Fakultetsbibliotekar Halvor Kongshavn, UB

Professor Kåre Lilleholt, Rettsvitenskapelig seksjon

Hovedbibliotekar Brita B. Hekland, UB

Professor Leiv K. Sydnes, Kjemisk institutt

Hovedbibliotekar Jørn W. Ruud, UB

Professor Elisabeth Ljunggren, Seksjon for fysioterapivitenskap

Avdelingsleder Bjørn A. Bagge, UB

Professor Nils Skaug, Lab. for oral mikrobiologi

Konsulent Torill Myking, UB

1. amanuensis Bjørn. H. Johnsen, Inst. for klinisk psykologi

Amanuensis Arnfinn Seim, Inst. for geografi

Studentrepr. Øyvind Neumann

Studentrepr. Alf Inge Greaker

 

 

Det innkalles med dette til møte i Universitetsbibliotekets råd

TID:

Tirsdag 13. juni 2000, kl. 12.30

STED:

Møterommet, 2. etasje, UB, H. Sheteligs pl. 7

 

Sakliste:

R 13/2000.

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE RÅDSMØTE 04.04. 2000

Referatet er sendt ut tidligere.

 

 

R 14/2000.

ORIENTERINGSSAKER

 

Oversikt av 02.06. 2000

 

 

R 15/2000.

BETALING/EKSPEDISJONSGEBYR FOR FJERNLÅN TIL ANDRE BIBLIOTEK

 

Saksforelegg av 02.06. 2000

 

 

R 16/2000.

FORSLAG TIL NYE REGLER FOR STYRINGSORGANER VED UB

 

Saksforelegg av 02.06. 2000

 

 

R 17/2000.

EVENTUELT

 

 

Det tas sikte på å avvikle møtet innenfor en tidsramme på 2 timer.

 

Forfall meldes til Universitetsbiblioteket, administrasjonen, tlf. (55 5)8 25 02 eller (55 5)8 25 00, eller pr. e-post til adm@ub.uib.no. I tillegg må representanter som har forfall selv gi melding til sin vararepresentant om å møte. Sakspapirer sendes både til de faste representantene og til vararepresentantene.

 

Eventuelle ytterligere saker/sakspapirer vil bli ettersendt.

 

Sakspapirer er tilgjengelige ved UBs administrasjon og ved fakultetsbibliotekene/avdelingene ved UB.

 

02.06. 2000. Kari Garnes/JER


Tilbake til UBs råd | Tilbake til toppen av dokumentet.

jens.reinton@ub.uib.no / 09.06.2000.