M傞E I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS R躍

中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中

 

Det innkalles med dette til m黂e i Universitetsbibliotekets r嶟

TID: Tirsdag 4. april 2000, kl. 09.00
STED: M黂erommet, 2. etasje, UB, H. Sheteligs pl. 7

 

Sakliste:

R 09/2000. GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE R躍SM傞E 25.01. 2000
  Referatet er sendt ut tidligere.

 

R 10/2000. ORIENTERINGSSAKER
  Oversikt av 28.03. 2000.

 

R 11/2000. ENHETSPRISER FOR KOPITJENESTER FOR INTERNE BRUKERE VED UB
  Revidert saksforelegg av 28.03. 2000.

 

R 12/2000. EVENTUELT

 

Det tas sikte p avvikle m黂et innenfor en tidsramme p 2 timer.

Forfall meldes til Universitetsbiblioteket, administrasjonen, tlf. (55 5)8 25 02 eller (55 5)8 25 00, eller pr. e-post til adm@ub.uib.no. I tillegg m representanter som har forfall selv gi melding til sin vararepresentant om m黂e. Sakspapirer sendes b嶟e til de faste representantene og til vararepresentantene.

 

Eventuelle ytterligere saker/sakspapirer vil bli ettersendt.

 

28.03. 2000. Kari Garnes/JER