Tilbake til UBs råd

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD

いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい

Universitetsbibliotekar Solveig Greve, UB

Professor Gjert Kristoffersen, Nordisk institutt

Fakultetsbibliotekar Halvor Kongshavn, UB

Professor Kåre Lilleholt, Rettsvitenskapelig seksjon

Hovedbibliotekar Brita B. Hekland, UB

Professor Leiv K. Sydnes, Kjemisk institutt

Hovedbibliotekar Jørn W. Ruud, UB

Professor Thor Thorsen, Inst. for klinisk biokjemi

Avdelingsleder Bjørn A. Bagge, UB

Professor Nils Skaug, Lab. for oral mikrobiologi

Konsulent Torill Myking, UB

1. amanuensis Gerd Kvale, Inst. for klinisk psykologi

Førsteaman. Vibeke Erichsen, Inst. for adm. og org.vitenskap

Studentrepr. Øyvind Neumann

Studentrepr. Alf Inge Greaker

 

 

Det innkalles med dette til møte i Universitetsbibliotekets råd

TID:

Tirsdag 25. januar 2000, kl. 12.30

STED:

Møterommet, 2. etasje, UB, H. Sheteligs pl. 7

Sakliste:

R 01/2000.

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE RÅDSMØTE 14.12. 1999

Referatet er sendt ut tidligere.

R 02/2000.

ORIENTERINGSSAKER

R 03/2000.

VALG AV STUDENTREPRESENTANT TIL UBs STYRE

R 04/2000.

VIDEREFORDELING AV UBs LITTERATURMIDLER PÅ FAKULTETER/FAGOMRÅDER 2000

R 05/2000.

SØKNAD OM FAGLIG PERMISJON - UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR MAYA THEE

R 06/2000.

SØKNAD OM FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSARBEID INNENFOR RAMMEN AV VANLIG ARBEIDSTID - UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR MAYA THEE

R 07/2000.

RETNINGSLINJER/ENHETSPRISER FOR KOPITJENESTER FOR INTERNE BRUKERE VED UB

R 08/2000.

EVENTUELT

 

 

Det tas sikte på å avvikle møtet innenfor en tidsramme på 2 timer.

 

Forfall meldes til Universitetsbiblioteket, administrasjonen, tlf. (55 5)8 25 02 eller (55 5)8 25 00, eller pr. e-post til adm@ub.uib.no. I tillegg må representanter

som har forfall selv gi melding til sin vararepresentant om å møte. Sakspapirer sendes både til de faste representantene og til vararepresentantene.

 

Eventuelle ytterligere saker/sakspapirer vil bli ettersendt.

 

Sakspapirer er tilgjengelige ved UBs administrasjon og ved fakultetsbibliotekene/avdelingene ved UB.

 

19.01. 2000. Kari Garnes/JER


Tilbake til UBs råd | Tilbake til toppen av dokumentet.

jens.reinton@ub.uib.no / 20.01.2000.