Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD 14.12. 2000

SAK R 30/2000

 

 

ORIENTERINGSSAKER.

 

a)

Professor Lars Boje Mortensen, IKRR, er oppnevnt som nytt medlem fra Det historisk-filosofiske fakultet i UBs råd for resten av inneværende periode fram til og med 31.12. 2001, i forbindelse med at professor Gjert Kristoffersen har forskningstermin H 2000 / V 2001.

 

b)

Kollegiet vedtok på møte 26.10. 2000 nye regler for styringsorganer ved Universitetsbiblioteket.

De nye reglene trer i kraft med virkning fra neste valgperiode, som starter 01.01. 2002. De nye reglene er tilgjengelige på 

http://intern.ub.uib.no/info.adm/UBstyreg.html

 

c)

Kopi av notat fra Nasjonalt utvalg for universitetsbibliotekene (NUUB) om ”Tiltak utenfor rammen av statsbudsjettet for 2002” følger vedlagt til orientering. Det anbefales at notatet oversendes til Universitetsdirektøren til videre oppfølging.

 

  d)

Griegakademiets bibliotek. Muntlig orientering.

 

  e)

Status for utbyggings- og ombyggingssaker:

·  

Planleggingsarbeidet for ombygging av UBBHF er nå tatt opp igjen. Det er satt av midler til prosjekteringsarbeid i 2001, med sikte på å komme i gang med selve ombyggingsarbeidet fra 2002.

· 

En regner med at byggearbeidene på bygg for biologiske basalfag (BB-bygget) vil bli gjenopptatt over nyttår, og at det vil ta ca. 2 år til bygget er ferdig til innflytting. 

·   

Ombyggingsarbeidet på BT-bygget vil etter planen starte våren 2001, med planlagt innflytting ved årsskiftet 2002/2003. 

 

 

07.12. 2000. Kari Garnes/JER.

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.