Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD 25.09. 2000

SAK R 25/2000

 

 

ORIENTERINGSSAKER.

 

a)

Høringsuttalelse fra Universitetsbiblioteket til Mjøsutvalgets innstilling

 

b)

Universitetets investeringsbudsjett for 2000-2001 ble behandlet på Kollegiemøte 07.09. 2000. Det legges opp til at ombyggingsarbeidet ved UBBHF skal starte opp ved årsskiftet 2001/2002. Saksforelegget til Kollegiemøtet er tilgjengelig på URL

http://www.uib.no/dak/saklister/2000/09-07/108.html

 

c)

Referat fra møte i Nasjonalt utvalg for universitetsbibliotekene (NUUB) i Oslo 22.05. 2000 er tilgjengelig på URL

http://www.ub.uib.no/prosj/nuu/mote2-00/referat2-00.html

 

d)

Det var møte i Nasjonalt utvalg for universitetsbibliotekene (NUUB) i Oslo 14.09. 2000. Referat fra møtet vil bli lagt ut på NUUBs websider når det er klart.

 

e)

Universitetsbiblioteket i Bergen har som de første i Norge fått tilgang til alle titlene i databasen JSTOR (i alt 117 titler hovedsakelig innen HF- og SV-fag) fra 1880 til 1995. Tilgangen vil hele tiden bli justert, slik at en til enhver tid har adgang til alle årganger unntatt de siste fem år.

 

 

19.09.1999. Kari Garnes/JER.

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.