Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD 24.08. 2000

SAK R 20/2000

 

 

MØTEPLAN FOR UBs RÅD HØSTEN 2000

 

Forslag til vedtak:

Det fastsettes følgende møteplan for Universitetsbibliotekets råd i den gjenværende del av høstsemesteret 2000:

    Mandag 25. september 2000, kl. 13.30
    Torsdag 14. desember 2000, kl. 09.00

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.