Tilbake til UBs råd

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD

いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい

Universitetsbibliotekar Solveig Greve, UB

Professor Kåre Lilleholt, Rettsvitenskapelig seksjon

Fakultetsbibliotekar Halvor Kongshavn, UB

Professor Leiv K. Sydnes, Kjemisk institutt

Avdelingsbibliotekar Brita B. Hekland, UB

Professor Anne Elisabeth Ljunggren, Seksjon for

Hovedbibliotekar Jørn W. Ruud, UB

fysioterapivitenskap

Avdelingsleder Bjørn A. Bagge, UB

Professor Nils Skaug, Lab. for oral mikrobiologi

Konsulent Torill Myking, UB

1. amanuensis Gerd Kvale, Inst. for klinisk psykologi

Førsteaman. Vibeche Eriksen, Inst. for adm. og org.vitenskap

Studentrepr. Arild Helgøy

Professor Gjert Kristoffersen, Nordisk institutt

Studentrepr. Mathias Bismo

 

Det innkalles med dette til møte i Universitetsbibliotekets råd

TID:

Tirsdag 14. desember 1999, kl. 10.00.

STED:

Møterommet, 2. etasje, UB, H. Sheteligs pl. 7.

Sakliste:

R 28/1999.

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE RÅDSMØTE 22.09. 1999.

Referatet er sendt ut tidligere.

R 29/1999.

ORIENTERINGSSAKER.

R 30/1999.

SØKNAD OM FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSARBEID INNENFOR RAMMEN AV VANLIG ARBEIDSTID - FAKULTETSBIBLIOTEKAR OLAV AAS.

R 31/1999.

MØTEPLAN FOR UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD VÅREN 2000.

R 32/1999.

BUDSJETT 2000. FORDELING AV BEVILGNINGER TIL UB.

R 33/1999.

EVENTUELT.

 

 

Det tas sikte på å avvikle møtet innenfor en tidsramme på 2 timer.

 

Forfall meldes til Universitetsbiblioteket, administrasjonen, tlf. (55 5)8 25 02 eller (55 5)8 25 00, eller pr. e-post til adm@ub.uib.no. I tillegg må representanter

som har forfall selv gi melding til sin vararepresentant om å møte. Sakspapirer sendes både til de faste representantene og til vararepresentantene.

 

Eventuelle ytterligere saker/sakspapirer vil bli ettersendt.

 

Sakspapirer er tilgjengelige ved UBs administrasjon og ved fakultetsbibliotekene/avdelingene ved UB.

 

07.12. 1999. Kari Garnes/JER


Tilbake til UBs råd | Tilbake til toppen av dokumentet.

jens.reinton@ub.uib.no / 09.12.1999.