Tilbake til UBs råd

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD

いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい

Universitetsbibliotekar Solveig Greve, UB

Professor Kåre Lilleholt, Rettsvitenskapelig seksjon

Fakultetsbibliotekar Halvor Kongshavn, UB

Professor Leiv K. Sydnes, Kjemisk institutt

Avdelingsbibliotekar Brita B. Hekland, UB

Professor Anne Elisabeth Ljunggren, Seksjon for

Hovedbibliotekar Jørn W. Ruud, UB

fysioterapivitenskap

Avdelingsleder Bjørn A. Bagge, UB

Professor Nils Skaug, Lab. for oral mikrobiologi

Konsulent Torill Myking, UB

1. amanuensis Gerd Kvale, Inst. for klinisk psykologi

Amanuensis Arnfinn Seim, Institutt for geografi

Studentrepr. Arild Helgøy

Professor Gjert Kristoffersen, Nordisk institutt

Studentrepr. Mathias Bismo

 

Det innkalles med dette til møte i Universitetsbibliotekets råd

TID:

Tirsdag 8. juni 1999, kl. 09.00.

STED:

Møterommet, 2. etasje, UB, H. Sheteligs pl. 7.

Sakliste:

R 14/1999.

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE RÅDSMØTE 16.03. 1999.

Referatet er sendt ut tidligere.

R 15/1999.

ORIENTERINGSSAKER.

R 16/1999.

UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR VED DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTETSBIBLIOTEK.

TILSETTING.

R 17/1999.

UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR VED DET PSYKOLOGISKE FAKULTETSBIBLIOTEK.

TILSETTING.

R 18/1999.

SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - FAKULTETSBIBLIOTEKAR OLAV AAS.

R 19/1999.

SØKNAD OM FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSARBEID INNENFOR RAMMEN AV VANLIG ARBEIDSTID - UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR JAN OLAV GATLAND.

 

R 20/1999.

 

MØTEPLAN FOR UniversitetsbiblioteketS RÅD HØSTEN 1999.

 

Forslag til vedtak:

Det fastsettes følgende møteplan for Universitetsbibliotekets råd høsten 1999:

Tirsdag 28. september 1999, kl. 9.00

Tirsdag 14. desember 1999, kl. 9.00

 

R 21/1998.

 

FERIEFULLMAKT TIL Bibliotekdirektøren.

 

Forslag til vedtak:

Bibliotekdirektøren gis feriefullmakt fra 20.06 til 20.08.1999.

 

R 22/1998.

 

EVENTUELT.

 

 

Det tas sikte på å avvikle møtet innenfor en tidsramme på 2 timer.

Forfall meldes til Universitetsbiblioteket, administrasjonen, tlf. (55 5)8 25 02 eller (55 5)8 25 00, eller pr. e-post til adm@ub.uib.no. I tillegg må representanter som har forfall selv gi melding til sin vararepresentant om å møte. Sakspapirer sendes både til de faste representantene og til vararepresentantene.

Eventuelle ytterligere saker/sakspapirer vil bli ettersendt.

 

Sakspapirer er tilgjengelige ved UBs administrasjon og hos avdelingslederne ved UB.

 

04.06. 1999. Kari Garnes/JER


Tilbake til UBs råd | Tilbake til toppen av dokumentet.

jens.reinton@ub.uib.no / 04.06.1999.