Tilbake til UBs råd

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD

いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい

 

Universitetsbibliotekar Solveig Greve, UB

Professor Kåre Lilleholt, Rettsvitenskapelig seksjon

Fakultetsbibliotekar Halvor Kongshavn, UB

Professor Leiv K. Sydnes, Kjemisk institutt

Avdelingsbibliotekar Brita B. Hekland, UB

Professor Thor Thorsen, Endokrinologisk seksjon

Hovedbibliotekar Jørn W. Ruud, UB

Professor Nils Skaug, Lab. for oral mikrobiologi

Avdelingsleder Bjørn A. Bagge, UB

 

Konsulent Torill Myking, UB

Studentrepr. Matti Wiik

Amanuensis Arnfinn Seim, Institutt for geografi

 

Professor Gjert Kristoffersen, Nordisk institutt

 

 

Det innkalles med dette til møte i Universitetsbibliotekets råd

 

TID:

Tirsdag 26. januar 1999, kl. 09.00.

STED:

Møterommet i C. Sundts Hus, Muséplass 1.

Sakliste:

R 01/1999.

ORIENTERINGSSAKER.

 

R 02/1999.

KONSTITUERING AV NYTT RÅD FOR UB.

VALG AV LEDER OG NESTLEDER FOR RÅD OG STYRE.

 

R 03/1999.

VALG AV MEDLEMMER TIL UBs STYRE.

 

R 04/1999.

UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR VED DET matematisk-naturvitenskapelige fakultets-bibliotek. UTLYSING

 

R 05/1999.

UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR VED Det psykologiske fakultetsibliotek. UTLYSING.

 

R 06/1999.

VIDEREFORDELING AV UBs LITTERATURMIDLER PÅ FAKULTETER/ FAGOMRÅDER 1999.

 

R 07/1999.

BUDSJETTFORSLAG 2000.

 

R 08/1998.

EVENTUELT.

 

Det tas sikte på å avvikle møtet innenfor en tidsramme på 3 timer.

Forfall meldes til Universitetsbiblioteket, administrasjonen, tlf. (55 5)8 25 02 eller (55 5)8 25 00, eller pr. e-post til adm@ub.uib.no. I tillegg må representanter som har forfall selv gi melding til sin vararepresentant om å møte. Sakspapirer sendes både til de faste representantene og til vararepresentantene.

Eventuelle ytterligere saker/sakspapirer vil bli ettersendt.

 

19.01. 1999. Kari Garnes/JER


Tilbake til UBs råd | Tilbake til toppen av dokumentet.

jens.reinton@ub.uib.no / 21.01.1999.