Tilbake til UBs råd

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD

いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい

Fakultetsbibliotekar Halvor Kongshavn, UB

1.aman. Bent Liisberg, Fagseksjon for privatrett

Fakultetsbibliotekar Astrid Utne, UB

Professor Leiv Sydnes, Kjemisk institutt

Avdelingsbibliotekar Brita B. Hekland, UB

Professor Thor Thorsen, Endokrinologisk seksjon

Avdelingsbibliotekar Kari Normo, UB

Professor Nils Skaug, Lab. for oral mikrobiologi

Konsulent Torill Myking, UB

Professor Bjørn Ellertsen, Inst. for biologisk og

Førstesekretær Rolf M. Svellingen, UB

medisinsk psykologi

Amanuensis Arnfinn Seim, Institutt for geografi

Studentrepr. Matti Wiik

Professor Anna-Brita Stenström, Engelsk institutt

 

Det innkalles med dette til møte i Universitetsbibliotekets råd

TID:

Tirsdag 15. desember 1998, kl. 09.00.

STED:

Kollegierommet i C. Sundts Hus, Muséplass 1.

Sakliste:

R 20/1998.

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE RÅDSMØTE 29.09. 1998.

 

R 21/1998.

ORIENTERINGSSAKER.

 

R 22/1998.

SØKNAD OM FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSARBEID INNENFOR RAMMEN AV VANLIG ARBEIDSTID - FAKULTETSBIBLIOTEKAR OLAV AAS.

 

R 23/1998.

SØKNAD OM FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSARBEID INNENFOR RAMMEN AV VANLIG ARBEIDSTID - UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR ØYSTEIN TØDENES.

 

R 24/1998.

BUDSJETT 1999. FORDELING AV BEVILGNINGER TIL UB.

 

R 25/1998.

MØTEPLAN FOR UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD VÅREN 1999.

 

R 26/1998.

EVENTUELT.

 

Det tas sikte på å avvikle møtet innenfor en tidsramme på 2 timer.

Forfall meldes til Universitetsbiblioteket, administrasjonen, tlf. (55 5)8 25 02 eller (55 5)8 25 00, eller pr. e-post til adm@ub.uib.no. I tillegg må representanter som har forfall selv gi melding til sin vararepresentant om å møte. Sakspapirer sendes både til de faste representantene og til vararepresentantene.

Eventuelle ytterligere saker/sakspapirer vil bli ettersendt.

 

09.12. 1998. Kari Garnes/JER


Tilbake til UBs råd | Tilbake til toppen av dokumentet.

jens.reinton@ub.uib.no / 10.12.1998.