Tilbake til UBs råd

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD

いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい

Fakultetsbibliotekar Halvor Kongshavn, UB

1.aman. Bent Liisberg, Fagseksjon for privatrett

Fakultetsbibliotekar Astrid Utne, UB

Professor Leiv Sydnes, Kjemisk institutt

Avdelingsbibliotekar Brita B. Hekland, UB

Professor Thor Thorsen, Endokrinologisk seksjon

Avdelingsbibliotekar Kari Normo, UB

Professor Nils Skaug, Lab. for oral mikrobiologi

Konsulent Torill Myking, UB

Professor Bjørn Ellertsen, Inst. for biologisk og

Førstesekretær Rolf M. Svellingen, UB

medisinsk psykologi

Amanuensis Arnfinn Seim, Institutt for geografi

Studentrepr. Matti Wiik

Professor Anna-Brita Stenström, Engelsk institutt

 

Det innkalles med dette til møte i Universitetsbibliotekets råd

TID:

Tirsdag 29. september 1998, kl. 09.00.

STED:

Møterommet i C. Sundts Hus, Muséplass 1.

Sakliste:

R 15/1998.

GODKJENNING AV REFERAT FRA BEHANDLING AV SAKER I UB'S RÅD I JUNI 1998.

 

R 16/1998.

ORIENTERINGSSAKER.

 

R 17/1998.

OPPNEVNING AV VALGSTYRE FOR VALG PÅ REPRESENTANTER FRA UB TIL UB'S RÅD 1999-2001.

 

R 18/1998.

OPPDATERT BUDSJETTFORSLAG 1999 FOR UB.

 

R 19/1998.

EVENTUELT.

 

Det tas sikte på å avvikle møtet innenfor en tidsramme på 2 timer.

Forfall meldes til Universitetsbiblioteket, administrasjonen, tlf. (55 5)8 25 02 eller (55 5)8 25 00, eller pr. e-post til adm@ub.uib.no. I tillegg må representanter som har forfall selv gi melding til sin vararepresentant om å møte. Sakspapirer sendes både til de faste representantene og til vararepresentantene.

Eventuelle ytterligere saker/sakspapirer vil bli ettersendt.

 

21.09. 1998. Kari Garnes/JER


Tilbake til UBs råd | Tilbake til toppen av dokumentet.

jens.reinton@ub.uib.no / 21.09.1998.