Tilbake til UBs råd

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD

中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中

Fakultetsbibliotekar Halvor Kongshavn, UB

1.aman. Bent Liisberg, Fagseksjon for privatrett

Fakultetsbibliotekar Astrid Utne, UB

Professor Stein Ullaland, Fysisk institutt

Avdelingsbibliotekar Brita B. Hekland, UB

Professor Thor Thorsen, Endokrinologisk seksjon

Avdelingsbibliotekar Kari Normo, UB

Professor Nils Skaug, Lab. for oral mikrobiologi

Konsulent Torill Myking, UB

Professor Bjørn Ellertsen, Inst. for biologisk og

Førstekonsulent Monika Stöcklein-Olsen, UB

medisinsk psykologi

Amanuensis Arnfinn Seim, Institutt for geografi

Studentrepr. Matti Wiik

Professor Anna-Brita Stenström, Engelsk institutt

 

Det innkalles med dette til møte i Universitetsbibliotekets råd

TID:

Torsdag 19. februar 1998, kl. 09.00.

STED:

Møterommet i C. Sundts Hus, Muséplass 1.

Sakliste:

R 01/1998.

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE 10.12.1997.

 

Referatet er sendt ut tidligere.

 

R 02/1998.

ORIENTERINGSSAKER.

 

Vedlegg.

 

R 03/1998.

SØKNAD OM FAGLIG PERMISJON - UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR MAYA THEE.

 

Vedlegg.

 

R 04/1998.

KRITERIER FOR FORDELING AV UB'S LITTERATURMIDLER.

KOMITÉINNSTILLING.

 

Vedlegg.

 

R 05/1998.

FORDELING AV UB'S LITTERATURMIDLER PÅ FAG/FAKULTETER 1998.

 

Vedlegg.

 

R 06/1998.

BUDSJETTFORSLAG 1999 FOR UNIVERSITETSBIBLIOTEKET.

 

Vedlegg.

 

R 07/1998.

EVENTUELT.

Det tas sikte på å avvikle møtet innenfor en tidsramme på 2 timer.

Forfall meldes til Universitetsbiblioteket, forkontoret, tlf. (55 5)8 25 02 eller (55 5)8 25 00, eller pr. e-post til adm@ub.uib.no. I tillegg må representanter som har forfall selv gi melding til sin vararepresentant om å møte. Sakspapirer sendes både til de faste representantene og til vararepresentantene.

Eventuelle ytterligere saker/sakspapirer vil bli ettersendt.

12.02. 1998. Kari Garnes/JER


Tilbake til UBs råd | Tilbake til toppen av dokumentet.

jens.reinton@ub.uib.no / 12.02.1998.