Ny nettside:

uib.no/ub

 

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Organisasjon


Bibliotekutvalg

Ved hvert fakultet skal det være et bibliotekutvalg oppnevnt av fakultetsrådet.

Fakultetenes bibliotekutvalg består av fra 5-7 medlemmer med personlige varamedlemmer. Fakultetets representant i UBs råd er medlem av utvalget og fakultetsbibliotekaren eller den han /hun utpeker i sitt sted, fast medlem. En av medlemmene skal være studentrepresentant. De øvrige medlemmene bør være instituttrepresentanter, likevel slik at ikke noe fagområde har mer enn en representant.

Hvor ikke alle institutt er representert, skal det legges vekt på å få med de enkelte fagområder.

Utvalgets funksjonstid er 3 år. For studenter er funksjonstiden ett år.


Fakultetetenes bibliotekutvalg skal være kontaktorgan for bibliotekfaglige spørsmål mellom institutt, fakultet og UB. Utvalget skal fungere som referansegruppe for fakultetets representant i UBs råd, drøfte innkjøpspolitikk, bemanningspolitikk, plassering av litteratur og tilgjengelighet, samt endringer i løpende abonnement og kassasjon. Utvalget skal foreslå fordeling av midler fra UBs bokkonto og kan treffe avgjørelser om innkjøp innenfor de tildelte midler etter de retningslinjer som UBs råd fastsetter. Normalt vil beslutninger om enkeltinnkjøp gjøres av fagreferentene/ fakultetsbibliotekaren.

Utvalget har et spesielt ansvar for at nye fag blir tilgodesett med litteratur.