Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Organisasjon

Koordinering

- forsøk mellom HF-, SV- og Jus-bibliotekene -

sist oppdatert 07.06.2007Oppnevning
Rapporter til ledelse
 
 • Sluttrapport av 09.03.07
 • Rapport 2 av 12.12.06
 • Rapport 1 av 29.08.06
 • Oppnevning 30.05.06

 • Hospitering
  Jobbrotasjon

   
 • Hospiteringsapporter
 • Jobbrotasjon vår 2007
 • Notater høst 2006
      22.09 | 02.10 | 26.10

 • Undervisning
  Seminarer
   
 • Seminar 07.06.07
 • Videre møter vår 2007
       07.05 | 21.05
 • Seminar 10.01.07
      referat | program | gruppearb
 • Møter vinter 2006-2007
      01.11 |
  25.01 | 07.02

 • Andre avdelingers koordineringsarbeid

 • Med/Odont, Psykologi, Realfag || Erfaringer fra koordineringsarbeidet
 • Billedsamlingen, Spesialsamlingene
 • Omorganisering av UB: saksdokumenter - innstilling - høringsuttalelser