Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Organisasjon : UBs styre

OMORGANISERING AV UB

Saksdokumenter - innstilling - høringsuttalelser

Nedenfor følger lenker til aktuelle saksdokumenter i forbindelse med styresak om omorganisering av UB 2004-2005.

      Innkomne høringsuttalelser:

 _______________________________________________________

Sist oppdatert 14.02.06 av Jens Evang Reinton