Universitetet i Bergen
UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE

 

Møte I UBs styre 16.12. 2009

S 36/2009.

Fremtidig organisering av Universitetsbiblioteket - evaluering av de sammenslåtte avdelingene

Sak nr. 2009/7580

      Vedtak (enstemmig):

Styret tar saken til etterretning og forventer at evalueringen følges opp i forbindelse med utarbeidelse av tiltaksplan i henhold til strategisk plan for UB.

 _______________________________________________________

Sist oppdatert 23.03.2010 av Jens Evang Reinton