Universitetet i Bergen
UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE

 

Møte I UBs styre 18.06. 2009

S 19/2009.

Fremtidig organisering av Universitetsbiblioteket - evaluering av de sammenslåtte avdelingene

Sak nr. 2009/7580

      Vedtak (enstemmig):

Bibliotekdirektøren gis fullmakt til å iverksette evaluering av de sammenslåtte avdelingene i henhold til punktene som er skissert i saksframlegget. Bibliotekdirektøren og styreleder gis fullmakt til å oppnevne representanter i arbeidsgruppen. IDU oppnevner selv en representant fra tjenestemannsorganisasjonene.

 _______________________________________________________

Sist oppdatert 07.09.09 av Jens Evang Reinton