Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 03.11. 2005

 

S 22/2005.

INNSTILLING OM OMORGANISERING AV Ub 

Saksforelegg av 27.10. 2005.

Sak nr. 05/07537/UB.

Vedtak (enstemmig):

Styrets leder og nestleder vil i samråd med resten av styret utarbeide forslag til videre behandling av saken til neste styremøte 15.12. 2005.

 _______________________________________________________

Sist oppdatert 07.12.05 av Jens Evang Reinton