Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 03.06. 2004

 

S 16/2004.

ORGANISERING AV UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

Saksforelegg av 26.05. 2004.

Vedtak (enstemmig):

Det oppnevnes en arbeidsgruppe som får følgende mandat:

Det utarbeides et forslag til en organisering av Universitetsbiblioteket i lys av følgende:

·   Vurdere avdelingenes størrelse i forhold til fleksibilitet for å

-   kunne videreutvikle og utnytte bibliotekpersonalets kompetanse best mulig

-   tilby best mulig bibliotek- og informasjonstjenester til fagmiljøene.

·   Vurdere spørsmålene omkring faglige enheter ved UiB forhold til UBs avdelingsstruktur

·   Vurdere avdelingsstruktur i forhold til behovet for en effektiv ledergruppe ved UB 

Arbeidsgruppen skal bestå av bibliotekdirektøren og ett medlem fra hver av følgende grupper: fakultetsbibliotekarene, hovedbibliotekarene, administrativt/teknisk personale og bibliotekdirektørens stab. I tillegg bør det være ett medlem fra Personal- og økonomiavdelingen. Følgende medlemmer oppnevnes i arbeidsgruppen: 

Bibliotekdirektør Kari Garnes

Hovedbibliotekar Brita Hekland

Fakultetsbibliotekar Ane Landøy

Konsulent Kari Songstad

Kontorsjef Marie Morken

Avdelingsleder Ole Gunnar Evensen

Rådgiver Øystein Iversen, Personal- og økonomiavdelingen

Arbeidsgruppen fikk frist til 1. november 2004 med å legge fram sin innstilling.

 _______________________________________________________

Sist oppdatert 07.10.05 av Jens Evang Reinton