Ny nettside:

uib.no/ub

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket

 

UBs avdelinger har fått nye navn

Universitetsbibliotekets utlånsavdelinger har fått nye navn fra 1. januar 2008. For Det historisk-filosofiske og Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek ble navneendringene gjennomført høsten 2007, i forbindelse med en omorganisering av disse to avdelingene.

 

Tidligere navn                                           Nytt navn

Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek       Bibliotek for humaniora

Det matematisk-naturvitensk. fak.bibliotek     Bibliotek for realfag

Det medisinske fakultetsbibliotek                  Bibliotek for medisinske fag

Det odontologiske fakultetsbibliotek              Bibliotek for odontologiske fag

Det juridiske fakultetsbibliotek                      Bibliotek for juridiske fag

Det psykologiske fakultetsbibliotek               Bibliotek for psykologi, utdanning og helse

Det samfunnsvitenskapelige fak.bibliotek       Bibliotek for samfunnsvitenskap