English

Ny nettside:

uib.no/ub

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket


Kari Garnes har gått av som bibliotekdirektør

 

Kari Garnes sluttet som bibliotekdirektør ved UB 01.02. 2008, og har gått over i en stilling som spesialrådgiver ved prosjektet "Dokumentasjon av historisk materiale" ved Universitetet i Bergen.

Ole Gunnar Evensen vil være fungerende bibliotekdirektør fra 01.02.08 og fram til stillingen blir ordinært besatt etter utlysing.