English

Ny nettside:

uib.no/ub

 

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket

Organisasjon, styre, mv.

UBs avdelinger har fått nye navn

Organisasjonskart

Regler for styringsorganer ved Universitetsbiblioteket

Styre

Bibliotekdirektøren

Bibliotekutvalg

Organisasjonsutvikling