[/css/marg.htm]

 

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Publiseringskrisen  

Kritisk situasjon for akademisk kommunikasjon

Disse sidene oppdateres ikke lengre - 07.11.2006. Er du interessert i Open Access anbefales UBs nettsider om Bergen Open Research Archive (BORA) istedenfor.

Kommunikasjon av forskningsresultater er en prosess der forskere publiserer resultater fra sitt arbeid, og setter seg inn i andres resultater. Denne prosessen blir nå stadig vanskeligere, ettersom akademiske institusjoner og forskningssentre får tilgang til en stadig mindre del av publiserte forskningsresultater. Vi nærmer oss en krise.

Forskere og bibliotekarer i hele verden arbeider derfor med å finne alternative publiseringsstrategier som vil føre til:

  • at mer forskning blir fritt tilgjengelig
  • større spredning av forskningsresultater
  • at rettighetene føres tilbake til forskerne

Hensikten med denne nettsiden er å skape oppmerksomhet omkring denne kritiske situasjonen, og stimulere til diskusjon og debatt ved Universitetet i Bergen.

Disse nettsidene bygger i hovedsak på Universitetet i Glasgow sine Create Change sider.

 

Krise?

Betydning for UiB

Alternative publiseringsmåter

Hva kan jeg gjøre?

Flere lenker