[../../../css/ny-marg.htm]

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Publiseringskrisen

 

Hva betyr dette for UiB?

Dyre tidsskrifter gir ansatte og studenter redusert tilgang til vitenskapelig litteratur, les artikkel fra På Høyden. UB Bergen har i de senere år ikke klart å opprettholde informasjonstilbudet til studenter og ansatte ved Universitetet på ønsket nivå. Prisstigningen ser bare ut til å forsette, samtidig som store aktører i bransjen arbeider for å oppnå monopol.

En ond sirkel
Dette har vært situasjonen det siste tiåret, og har ført til årlige oppsigelser av tidsskrifter og andre sparetiltak. Kutt i antall abonnementer fører til lavere inntekter for utgiverne, noe som igjen fører til lavere opplag, økt prisstigning og enda flere avbestillinger. Problemet er illustrert grafisk nedenfor:


Kilde: UB Bergen årsmelding 2002

Økningen i tidsskriftpriser
Prisen på tidsskrifter innkjøpt av akademiske bibliotek har i gjennomsnitt steget med 11,8% per år siden 1993, samtidig har konsumprisindeksen økt med 2,21% per år. For å holde tidsskriftbestanden på samme nivå brukte UB Bergen 37% mer midler per student i 2002, enn i 1993. Samtidig brukes det nå 12% mindre per student på bøker enn det ble gjort for 9 år siden. I mellomtiden har antallet tidsskrifttitler med akademisk innhold økt, da forskningen spesialiseres og retninger og nisjer utvikles også i forhold til hva som publiseres.

Følger for fakultetene
Inflasjonsspiralen har hatt størst følger for naturvitenskapelige og medisinske fagområder. Her har kostnadene økt raskere enn for andre disipliner, selv om samfunnsvitenskapelige fag etter hvert også blir påvirket. Dette får konsekvenser for andre fakulteter, da de høye prisene innen naturvitenskap og medisin fører til at biblioteket får mindre penger til å kjøpe inn litteratur til fakulteter som er mer avhengige av bøker.

Innkjøp av elektroniske ressurser til universitetet
Både for å skaffe forskerne best mulig tilgang til aktuell litteratur/informasjon, for å følge opp kvalitetsreformen for høyere utdanning og av plasshensyn, prioriterer UB Bergen høyt å anskaffe mest mulig litteratur i elektronisk fulltekstformat. Dette gjøres i stadig økende grad, men innenfor de ordinære budsjettrammer som UB Bergen har til disposisjon, er det umulig å få til en satsing som virkelig monner.

Norsk forskning vil tape relevans og kvalitet dersom det ikke gis sikker og formålstjenlig tilgang til internasjonal forskningsinformasjon. Det blir vanskelig å følge opp kvalitetsreformen så godt som ønskelig uten å ha tilgang til relevant akademisk informasjon.

Finn ut mer om: