[../../../css/ny-marg.htm] 

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Publiseringskrisen

 

Fri publisering av forskningsresultater

Hva skjer i Norge (og Norden)
Nyheter
Viktige organisasjoner og prosjekter
Opphavsrett
Langtidsarkivering
Lokal publisering - teknologi
Initiativer for utviklingsland
Samlinger av fri vitenskapelig informasjon
Annet
Hva skjer i Norge (og Norden)
Directory of open access journals er nå åpen for søk fulltekst 08.06.2004
UiB har signert Berlin Declaration 6.01.04
Second Nordic Conference on Scholarly Communication - Universitetet i Lund 26 - 28 April 2004.
National Policies on Open Access (OA) Provision for University Research Output: an International meeting. Jostein Helland Hauge (UiB) redegjorde for hva som skjer her i landet.19.02.04
Artikkel fra bladet "Forskning" om hva som skjer i Norge i forhold til Open Access problematikken.

"Fremtidens Forskningspublicering - et nordisk samarbejde". Rapport fra den Nordiske publiseringsnemnden for humanistiske og samfunnsvitenskapelige tidsskrifter (NOP-HS).

Forskerforum 10/03 - Åpen arkivering utfordrer tidsskriftene. Jan Erik Røed, bibliotekdirektør ved UiO - Forskerne må bidra til å endre publiserinsmønsteret.

MIT legger undervisningsmateriell åpent ut på nett. Artikkel fra Universitetsavisa i Trondheim 13.10.03

Paradigmeskifte for publisering. Artikkel fra På høyden, UiBs nettavis med kommentarer fra prorektor Rune Nilsen.11.11.03

Revolusjon i den vitenskapelige publiseringen (2003)
Tre aktuelle artikler fra "Bok og bibliotek".

ScieCom SCR - Scientific Communication, Svenskt Resurscentrum för vetenskaplig kommunikation.

Nyheter

Søk i ISI Web of Knowlegde dekker nå 11 open access databaser.01.04.04
Thomson ISI har også vurdert "impactfactor" på open access tidsskrifter 15.04.04

Temaet open access diskuteres også på Natures nettsider. 23.03.04

Sherpa prosjektet har lagt ut oversikt over hvilke forlag som tillater self-archiving. 09.03.04

Pathfinder research on web-based repositories. Rapport fra PALS. 09.03.04

IFLA støtter Open Access bevegelsen. 26.02.04

Elsevier kommenterer Open Access tidsskrifter og denne formen for publisering av vitenskapelig informasjon.
MITs informasjonsside omkring vitenskapelig kommunikasjon og problemstillinger i forhold til dyre tidsskrifter.
Science, Technology and Innovation for the 21st Century. Meeting of the OECD Committee for Scientific and Technological Policy at Ministerial Level, 29-30 January 2004 - Final Communique

Maximizing research impact through self-archiving. Artikkel av Stevan Harnad (2003).

Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities

Viktige organisasjoner og prosjekter

BioMed Central
Uavhengig forlag for fri publisering av artikler innen biomedisin. Se omtale fra UiO som er medlem av BioMed. BioMed Central har også opprettet et eget nettside om open access kalt: Open Access now.

Budapest Open Access Initiative (BOAI)
Frivillig organisasjon for å fremme åpen vitenskapelig publisering.
Støttes av OSI. B
OAI manifest - manifest for underskriftskampanje. Klar beskrivelse av mål og midler.

Create Change
Amerikansk initiativ, i regi av Association of Research Libraries (ARL) "...helping scholars regain control of the scholarly communication system". Overview of the Issues - Scholars under Siege: The Scholarly Communication Crisis.

ELSSS
The ELectronic Society for Social Scientists is a not-for-profit organisation aimed at solving the ever deepening crisis in scholarly and scientific communication.

FIGARO
EU-støttet prosjekt

NDLTD
Networked digital library of thesis and dissertations.

Public Library of Science (PLoS)
"The Public Library of Science is a non-profit organization of scientists committed to making the world's scientific and medical literature a public resource". PLoS har nå også åpnet for institusjonsmedlemsskap.

SHERPA
Det britiske SHERPA prosjektet arbeider for opprettelsen av institusjonelle arkiver ved Universiteter i Storbritannia. Kort introduksjon til prosjektet.

SPARC
The Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition. Stiftelse for å sikre effektiv og rimelig tilgang til forskningspublikasjoner. UiB er medlem av SPARC. Utgir også The SPARC Open Access Newsletter

Opphavsrett

Copyright Management for Scholarship - SURF. Nettsted om opphavsrett i høyere utdanning.

Creative Commons
Non profit organisasjon som arbeider for alternativ lisensiering av åndsverk. Kort artikkel om CC.

RoMEO (Rights metadata for open-archiving)
Om opphavsrettsproblemer ved egenpublisering

Ringnesutvalgets innstilling om opphavsrettslige problemstillinger ved universitetene og høgskolene. (Des. 2003).

Clara - informasjonssentral for opphavsrett og klarering.

Langtidsarkivering

erpanet
Electronic Resource Preservation and Access Network is concerned with addressing the lack of awareness, fragmentation of knowledge and skills amongst the stakeholder communities about how to handle existing digital preservation problems, and how to plan effectively for the future.

Lokal publisering - teknologi
DSpace
Generelt system for lokal publisering, utviklet og brukt ved MIT. Skal benyttes av Universitetsbiblioteket i Bergen.

Institutional Repositories: Essential Infrastructure for Scholarship in the Digital Age
by Clifford A. Lynch, Executive Director, Coalition for Networked Information
ARL Bimonthly Report 226, February 2003

Open Archives Initiative (OAI)
Utvikler tekniske løsninger for felles søk i elektroniske fulltekstarkiv. Muliggjør lokal publisering av forskningsresultater.

EPrints.org
Developing products and services that support the Open Archives Initiative

Initiativer for utviklingsland

Agora (Access to Global Online Research in Agriculture)

Electronic Information for Libraries (eIFL)
Stiftelse for å skaffe utviklingsland rimelige tidsskriftabonnementer.
Støttes av OSI.

Free Access to Developing Economies
Online tidsskrifter, mest medisin og biomedisin.

Samlinger av fri vitenskapelig informasjon

arXiv.org e-Print archive
Stort system for fri publisering av artikler innen fysikk, matematikk og databehandling.

Chemistry Preprint Server
System for fri publisering av artikler innen kjemi.

Directory of Open Access Journals - Doaj
Katalog over gratis fagtidsskrifter. Prosjekt fra BOAI.

E-LIS
Bibliotekvitenskapelig OA arkiv. Italiensk tjeneste.

Free Medical Journals
Gratis tilgjengelige artikler innen medisin

Free Online Full-text Articles (fra HighWire)
Mest artikler som ikke er helt nye. Mest biomedisin.

The NASA Astrophysics Data System
Bibliografisk database pluss "full-text scans of much of the astronomical literature".

PubMed Central og BioMed Central
NLMs digitale arkiv over medisinske tidsskrifter tilgjengelige i fulltekst.

Project Euclid
Biblioteket ved Cornell University har i samarbeid med forleggere og fagmiljøer gjort tidsskrifter innen matematikk og statistikk tilgjengelige i fulltekst på Internett.

Andre store, frie samlinger av artikler, rapporter etc

Annet

Scholarly Electronic Publishing Bibliography
Meget omfattende og oppdatert bibliografi om vitenskapelig publisering på Internett.