[../../../css/ny-marg.htm] 

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Publiseringskrisen

 

Alternative publiseringsmåter

Prisstigningen i tradisjonell akademisk publisering er et globalt problem. Derfor arbeider nå flere organisasjoner for alternative løsninger.

Prispolitikk hos kommersielle utgivere
Det største problemet er store kommersielle utgivere som rapporteres å ha fortjenestemarginer på opptil 40% (f.eks. Reed Elsevier). Dette gjelder hovedsakelig innenfor naturvitenskap og medisin, samt i økende grad innen samfunnsvitenskap. Vi ser også en tendens til økende kommersiell kontroll av markedet som følge av oppkjøp og sammenslåinger. Eksempler på dette er sammenslåingen mellom Elsevier og Harcourt, og mellom Springer og Kluwer.

Alternative publiseringsmodeller
Som følge av de beskrevne problemstillingene utvikles det andre publiseringsmodeller. Nedenfor beskrives noen:

SPARC er en verdensomspennende allianse av forskningsinstitusjoner, bibliotek og andre organisasjoner som oppmuntrer til konkurranse i markedet for akademisk kommunikasjon. SPARC introduserer nye løsninger for vitenskapelig tidsskriftpublisering, tilrettelegger teknologi for å øke tilgjengelighet, og samarbeider med utgivere for å bringe forskningsinformasjon av høy kvalitet til et større publikum til lavest mulig kostnad.

Noen viktige SPARC-publikasjoner er Evolutionary Ecology Research (i konkurranse med Evolutionary Ecology) og Organic Letters (i konkurranse med Tetrahedon Letters), der SPARC-tidsskriftet i det siste har oppnådd den høyeste "impact factor" av de to. SPARC har også utvidet programmet til Europa. UiB er medlem av SPARC.

Open Access Movement
Open Access Movement består av en rekke organisasjoner og enkeltpersoner som alle arbeider for fritt tilgjengelig forskningslitteratur, eller som Budapest Open Access Initiative definerer det:

"[...]By 'open access' to this literature, we mean its free availability on the public internet, permitting any users to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of these articles, crawl them for indexing, pass them as data to software, or use them for any other lawful purpose, without financial, legal, or technical barriers other than those inseparable from gaining access to the internet itself"[...].

E-print servere og Open Archives Initiative
Det er nå teknisk mulig for forskermiljøer å publisere forskningsresultater i såkalte institusjonelle arkiv der man kan søke på tvers i flere arkiver. The Open Archives Initiative har etablert en internasjonal standard for å gjøre dette, og gratis programvare er tilgjengelig for å sette opp OAI-kompatible "e-print arkiver".

Institusjoner som MIT setter nå opp arkiver og ser dem som en mulighet til å forvalte og spre institusjonens intellektuelle produksjon som del av en samlet forskningspolitikk. På denne måten vil universitetene igjen kunne sikre sin rolle i publiseringsprosessen av forskningsresultater.

UB Bergen er også medlem i Networked digital library of theses and dissertations (NDLTD), en organisasjon som arbeider for tilgjengeliggjøring av dokumenter slik som doktorgradsavhandlinger og hovedfagsoppgaver i elektronisk utgave.

Finn ut mer om: