[../../../css/ny-marg.htm] 

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Publiseringskrisen

 

Hva kan jeg gjøre?

Problemene i akademisk kommunikasjon påvirker alle som publiserer forskningsresultater og som er avhengige av å bruke og referere til andres forskning. For å finne en løsning er man avhengig av at det akademiske fellesskapet selv iverksetter tiltak. Her er noen forslag til ting du som forsker kan gjøre:

Individuelt:

 • Opphavsrett - publiseringsrett - generell bruksrett
 • Tilpass kontrakter med kommersielle utgivere for å sikre at du fremdeles har rettigheter til å bruke arbeidet ditt, også i forhold til publisering i åpne elektroniske arkiver. Mange utgivere tillatter etter hvert dette.
 • Skaff deg oversikt over prismodeller, kopirettigheter og lisensavtaler for alle kommersielt utgitte tidsskrifter der du bidrar som forfatter, kritiker (reviewer) eller redaktør.
 • Overvei å bruke din innflytelse gjennom hvor du velger å publisere, hvor du bidrar med tjenester som kritiker, eller som medlem av en redaksjon, og ved å påvirke dine kolleger til å gjøre det samme.
 • Undersøk UiBs regler for intellektuell produksjon og delta aktivt i utviklingen av disse.
 • Støtt Universitetsbibliotekets deltakelse i prosjekter som prøver å endre akademisk publisering til å passe med akademiske verdier, som f.eks. SPARC, the Scholarly Publishing & Academic Resources Coalition.

Som medlem av universitetsmiljøet:

 • Ta initiativ til diskusjon omkring akademisk publisering og foreslå endringer i praksis ved ditt institutt og fakultet.
 • Inviter deltakere fra biblioteket til stabsmøter evt. andre sentrale fora ved fakultetet for å diskutere disse problemstillingene.

Som medlem av et fagmiljø:

 • Oppmuntre ditt fagmiljø til å vurdere å opprette alternative publiseringskanaler til dyre kommersielle titler.
 • Støtt ditt fagmiljøs program for elektronisk publisering aktivt ved å delta med papers, kritikk, og delta i redaksjonsgrupper (Editorial boards).
 • Ta initiativ til at ditt fagmiljø vurderer alternativer til salg av publikasjoner til en kommersiell utgiver.

Finn ut mer om: