[/css/marg.htm]

 

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Ledige stillinger

 

Arkiv over utlyste stillinger ved UB Bergen 2000-2006

Arkivet blir ikke oppdatert etter 01.06. 2006.

Bibliotekar - vikariat ved Universitetsbiblioteket

Søknadsfrist: 24. mars 2006

Universitetsbibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Bergen
Søknadsfrist: 15. august 2005

Bibliotekar - vikariat ved universitetsbiblioteket
Søknadsfrist: 30. juli 2005

Universitetsbibliotekar - vikariat i 50% stilling ved Universitetsbiblioteket i Bergen
Søknadsfrist: 12. februar 2005

Universitetsbibliotekar v/UB Det psykologiske fakultetsbibliotek
Søknadsfrist: 19. mars 2004

Universitetsbibliotekar v/ UB, Det mat.nat. fakultetsbibliotek
Søknadsfrist: 19. mars 2004

Universitetsbibliotekar ved Universitetsbiblioteket (mat.nat.fak.bibl.)
Søknadsfrist: 4. april 2003

Bibliotekar ved Universitetsbiblioteket (jur.fak.bibl.)
Søknadsfrist: 4. april 2003

Sekretær (50%) ved Universitetsbiblioteket
Søknadsfrist: 4. april 2003

Førstebetjent ved Universitetsbiblioteket
Søknadsfrist: 4. april 2003

Bibliotekar ved Universitetsbiblioteket
Søknadsfrist: 7. september 2002

Avdelingsleiar (fakultetsbibliotekar) ved Universitetsbiblioteket (hist.fil.fak.bibl.)
Søknadsfrist: 31. august 2002

Universitetsbiliotekar - 3 stillingar ved Universitetsbiblioteket i Bergen
Søknadsfrist: 30. mai 2002

Fotograf (førstekonsulent) ved Universitetsbiblioteket i Bergen
Søknadsfrist: 12. april 2002

Avdelingsleiar (fakultetsbibliotekar) ved Universitetsbiblioteket i Bergen
Søknadsfrist: 9. mars 2002

Avdelingsleiar (fakultetsbibliotekar) ved Universitetsbiblioteket i Bergen
Søknadsfrist: 15. november 2001

Universitetsbibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Bergen
Søknadsfrist: 15. november 2001

Bibliotekar ev. førstesekretær (vikariat) ved Universitetsbiblioteket
Søknadsfrist: 20. august 2001

Avdelingsleiar (fakultetsbibliotekar) ved Universitetsbiblioteket i Bergen
Søknadsfrist: 2. april 2001

Bibliotekar ved Universitetsbiblioteket (hist.fil.fak.bibl.)
Søknadsfrist: 11. september 2000

Bokhenter (førstefullmektig) 40% stilling ved Universitetsbiblioteket
Søknadsfrist: 24. juni 2000